Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment per deutes a l'Ajuntament de Palma

Secció:4.- Anuncis
Emissor:Agència Tributària de Les Illes Balears
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment per deutes a l'Ajuntament de Palma D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest anunci, es cita els interessats o els seus representants degudament acreditats relacionats a continuació, perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, compareguin a l'oficina de Recaptació de l'Agència tributària de les Illes Balears situada en el carrer Francesc de Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en de dilluns a divendres laborables, en horari de dilluns a dijous hàbils, de 8.30 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres hàbils, de 8.30 a 13.30 hores, per a ser notificats de les provisions de constrenyiment dictades en el procediment executiu que se segueix contra els esmentats subjectes passius o obligats al pagament. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma, 18 de maig de 2010

Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears Maria Antònia Truyols Martí Referència Rebut Titular Import RINM 2009000000300 4m Cuines 112,63

RURB 2009000006000 A M J Asesoria Juridico Economica Sl 124,98

RURB 2009000006300 A Pie De Calle Sl 136,13

RURB 2009000007500 Ab Goteborgs Kopmannakonsults Anstalldas 278,99

RURB 2009000007600 Ab Goteborgs Kopmannakonsults Anstalldas 28,12

RURB 2009000008200 Aba Riera Jose Luis 103,82

RURB 2009000008300 Aba Riera Jose Luis 57,9

RURB 2009000010600 Abad Guijarro Lucia Dolores 274,6

RURB 2009000019300 Abarca Nidegger Susana 31,26

RURB 2009000019400 Abarca Nidegger Susana 34,38

RURB 2009000020900 Abaurrea Rodriguez Juan Carlos 347,84

RURB 2009000021000 Abbattista Maria Paula 39,89

RURB 2009000021100 Abbott Benjamin Sharrah 57,26

RURB 2009000021300 Abdaliz Zabm 11,27

RURB 2009000021600 Abdel Aziz Walid Husein 33,77

RURB 2009000021700 Abdellati Aziz 107,11

RURB 2009000021800 Abdellati Hassan 112,17

RURB 2009000021900 Abdellati Mimoun 126,62

RURB 2009000022000 Abdellati Najim 143,48

RURB 2009000022300 Abdelmottalib Abderrahim 72,69

RURB 2009000022600 Abdeslam Razzouiki 150,73

RURB 2009000022900 Abed Bahtsou Adda 83,54

RURB 2009000023000 Abed Bahtsou Ameur 88,09

RURB 2009000026200 Abelar Arrosa Conrrado 197,45

RURB 2009000027500 Abellan Calabuch Enrique 282,57

RURB 2009000027600 Abellan Calabuig Dolores Pura 323,56

RURB 2009000028400 Abellan Godoy Sergio 292,99

RURB 2009000028500 Abellan Godoy Sergio 27,29

RURB 2009000034000 Abiega Vizcaya Virginia 589,01

RIAE 2009000002300 Abogados Morey Diez Sl 1546,68

RIAE 2009000002400 Abp Installacions 2003 Sl 542,44

RURB 2009000040400 Abraham Espases Catalina 150

RURB 2009000046200 Abraham Piða Antonio 85,54

RURB 2009000050300 Abratis E 43,61

RURB 2009000051600 Abreu Ortega Andres Felix 218,43

RURB 2009000054900 Abrinas Llabres Maria 186,59

RURB 2009000063700 Absis Projectes I Obres Sl 175,5

RURB 2009000064000 Absis Projectes I Obres Sl 149,2

RURB 2009000064100 Absis Projectes I Obres Sl 154,25

RURB 2009000064700 Absis Projectes I Obres Sl 41,66

RINM 2009000002800 Accesorios Evolucion Sl 204,33

RINM 2009000002700 Accesorios Evolucion Sl 353,89

RURB 2009000083100 Acebedo Del Campo Maria Victoria 32,69

RURB 2009000086000 Acedo Serna Ricardo 136,91

RURB 2009000088800 Acevedo Jimenez Miguel 193,56

RURB 2009000089700 Acha Fernandez Stefani 90,81

RURB 2009000090900 Ackermann Rolande 9,87

RURB 2009000091000 Ackermann Rolande 245,81

RURB 2009000091200 Acorllam Sl. 8,71

RURB 2009000091300 Acorllam Sl. 7,33

RURB 2009000091400 Acosta De Alvarez Marta Teresa 374,02

RURB 2009000092500 Acosta Guerrero Rafael 140,11

RURB 2009000092600 Acosta Guerrero Rafael 14,23

RURB 2009000092800 Acosta Jimenez Maria Del Carmen 126,64

RURB 2009000095400 Acosta Naldo Daniel 125,27

RIAE 2009000003400 Acquabio Piscinas Sl 847,48

RURB 2009000095600 Action Creation Recherche 111,47

RINM 2009000003100 Actividades Para La Organizacion Y El De 250,86

RURB 2009000099500 Acuða Ruz Francisco Javier 167,76

RURB 2009000099600 Acuða Sebastian Leonardo 131,26

RURB 2009000100700 Adames Cuevas Evaristo 199,92

RURB 2009000101200 Adams Anja Ilona 159,66

RURB 2009000101300 Adams John Thomas 57

RRUS 2009000000500 Adan Asensio Francisco Hros 11,55

RURB 2009000105900 Adan Ruzafa Pedro 153,31

RURB 2009000106800 Addison Carl Andrew 1309,11

RURB 2009000107000 Addison Carl Andrew 152,27

RURB 2009000107300 Adebayo Rashidat Abiola 115,44

RIAE 2009000004200 Adecco T T Sa Empresa De Trabajo Tempora 1719,82

RURB 2009000109100 Adelino Lopez Gines 146,02

RURB 2009000110100 Adell Garau Jaime 228,08

RURB 2009000112400 Adidas Espaða Sa 5,27

RURB 2009000113200 Adin Perez Alfredo 17,39

RURB 2009000113300 Adin Perez Alfredo 303

RURB 2009000119300 Adomat Anja 288,95

RURB 2009000119400 Adomat Anja 22,6

RURB 2009000119500 Adomat Anja 11,42

RURB 2009000120500 Adrados De Miguel Agustin 137,14

RURB 2009000135600 Adrover Gandia Maria 271,23

RURB 2009000136400 Adrover Gomila Juan 115,25

RURB 2009000147700 Adrover Prats Jacobo 67,33

RURB 2009000152600 Adrover Salva Maria 66,93

RURB 2009000152700 Adrover Salva Maria 66,93

RURB 2009000159900 Adsertor Libertatis Sl 50,04

RURB 2009000160000 Adsertor Libertatis Sl 249,66

RURB 2009000160100 Adu Philemon 87,2

RURB 2009000160300 Adun Sunny 130,17

RURB 2009000176300 Advan Balearics Sl 1085,75

RURB 2009000177900 Aerobuilding Palma Sa 170,66

RURB 2009000178100 Aeuri Domire Fernaud 110,46

RURB 2009000180000 Afroune Moussa 258,96

RURB 2009000180500 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 51,07

RURB 2009000180600 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 390,62

RURB 2009000180700 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 238,04

RURB 2009000180800 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 193,28

RURB 2009000180900 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 195,31

RURB 2009000181000 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 549,31

RURB 2009000181100 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 51,07

RURB 2009000181200 Aga Airlines Ground Assistance Sl. 390,62

RURB 2009000181500 Agal Sa 22,81

RURB 2009000181600 Agal Sa 15,9

RURB 2009000181700 Agal Sa 15,9

RURB 2009000181800 Agal Sa 15,9

RURB 2009000181900 Agal Sa 15,9

RURB 2009000182000 Agal Sa 15,9

RURB 2009000182100 Agal Sa 15,9

RURB 2009000182400 Agal Sa 20,91

RURB 2009000182500 Agal Sa 17,11

RURB 2009000182600 Agal Sa 28,52

RURB 2009000182800 Agal Sa 276,09

RURB 2009000182900 Agal Sa 272,86

RURB 2009000183000 Agal Sa 303,08

RURB 2009000183100 Agal Sa 19,01

RURB 2009000183300 Agbakuru Nathaniel 43,28

RURB 2009000183700 Agbonem Omoefe 105,47

RURB 2009000183800 Agbonkpolor Prince Osagie 190,4

RURB 2009000184100 Agbonze Joseph 111,54

RURB 2009000184200 Agbonze Joseph 96,2

RURB 2009000189400 Aghedo Anthony 145,07

RURB 2009000191700 Agost Gladys Andrea 472,13

RURB 2009000192200 Agra Fernandez Jose 121,13

RURB 2009000194000 Agredo Narvaez Jose Sanin 239,76

RURB 2009000196700 Agrohabitat Sl 409,68

RIAE 2009000006900 Agroquimics Inca Sl 847,48

RURB 2009000197700 Agroturismo Nuevo Sl 219,48

RIAE 2009000007600 Agrupacion Panaderos De Ma Llorca Sl 3573,56

RURB 2009000198800 Agrupacion Recreativa Nieto Sl 89,75

RURB 2009000200100 Aguado Delgado Julio Andres 191,44

RURB 2009000204000 Aguaron Campoy Virginia 31,68

RURB 2009000331600 Aguða Hernandez Pedro 236,15

RURB 2009000207700 Agudo Rodriguez Narciso 158,75

RURB 2009000207900 Agudo Torres Modesto 324,32

RURB 2009000209500 Aguera Aracil Fulgencio 149,82

RURB 2009000210800 Agueznay Abdelkader 80,2

RURB 2009000217700 Aguilar Delgado M Jose 321,98

RURB 2009000222100 Aguilar Montes Jose 178,68

RURB 2009000222900 Aguilar Moreno Federico 129,22

RURB 2009000224100 Aguilar Ramirez Edilberto Eudaldo 104,31

RURB 2009000225600 Aguilar Roman Manuel Carlos 331,19

RURB 2009000228000 Aguilar Toro Kleber Antonio 230,32

RURB 2009000228600 Aguilar Zafra Jose 66,76

RURB 2009000228700 Aguilar Zurita Juan Manuel 98,9

RURB 2009000231600 Aguilera Cabezuelo Juan 69,82

RURB 2009000233200 Aguilera Carrion Kleiner Xavier 239,28

RURB 2009000233800 Aguilera Delgado Concepcion 123,3

RURB 2009000236800 Aguilera Herrador Dolores 20,65

RURB 2009000237200 Aguilera Jimenez Rafael 72,5

RURB 2009000238400 Aguilera Mesa Maria Del Carmen 30,84

RURB 2009000240500 Aguilera Perez Jose Luis 202,25

RURB 2009000240600 Aguilera Perez Jose Luis 132,44

RURB 2009000242100 Aguilera Romera Juan 273,51

RINM 2009000007500 Aguilera Tomas Juan 52,56

RURB 2009000245300 Aguilo Aguilo Bienvenida 30,86

RURB 2009000245400 Aguilo Aguilo Bienvenida 241,39

RURB 2009000245500 Aguilo Aguilo Bienvenida 7,71

RURB 2009000249600 Aguilo Alcina Maria Teresa 344,66

RURB 2009000250300 Aguilo Andres Sebastian 226,51

RURB 2009000250400 Aguilo Andres Sebastian 295,73

RURB 2009000250500 Aguilo Andres Sebastian 223,25

RURB 2009000252700 Aguilo Bonet Rafael 156,25

RURB 2009000255500 Aguilo Bonnin Miquel 85,11

RURB 2009000256200 Aguilo Bordoy Pedro Jose 248,13

RURB 2009000263400 Aguilo Crespo Francisco 209,76

RURB 2009000264100 Aguilo Diago Maria Angeles 114,4

RURB 2009000264200 Aguilo Escandell Maria Auxiliadora 108,57

RURB 2009000266700 Aguilo Forteza Catalina 269,85

RURB 2009000266800 Aguilo Forteza Catalina 269,85

RURB 2009000271900 Aguilo Frau Gaspar 194,83

RURB 2009000275100 Aguilo Gambin Catalina 232,53

RURB 2009000276100 Aguilo Gelabert Miguel 615,76

RURB 2009000278400 Aguilo Jaume Mateo 235,83

RURB 2009000285000 Aguilo Mari Maria Nieves 45,84

RURB 2009000286800 Aguilo Mascaro Leon 324,66

RURB...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA