Decret 34/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Es Vedrà-Vedranell (ES0000078)

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 34/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Es Vedrà-Vedranell (ES0000078) Amb l'Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 es proposa l'àrea anomenada Es Vedrà- Vedranell (ES0000078) com a lloc d'importància comunitària en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Es var aprovar la proposta dels LIC definitivament per l'Acord de Consell de Govern de 3 de març de 2006, i es va adoptar la proposta balear dels LIC de la regió biogeogràfica mediterrània mitjançant Decisió de la Comissió de 19/VII/2006.

Aquest LIC comprèn l'àmbit marí que abraça els illots des Vedrà i es Vedranell. Aquests dos farallons imponents i abruptes, situats a l'extrem sudoccidental de l'illa d'Eivissa, emergeixen de la mar conformant un paisatge espectacular. Aquest ha estat un dels motius pels quals han estat declarats com a reserva natural (Decret 24/2002). Els seus fons marins, en algunes zones d'aquests illots, assoleixen grans profunditats ja que les parets rocoses dels penyasegats acaben dins la mar com a extraploms submergits. Així en aquestes zones esciàfiles es desenvolupen comunitats molt interessants pròpies del coralígen. A més, entre les seves comunitats bentòniques destaquen les praderies de posidònia oceànica (hàbitat prioritari per la Directiva 92/43/CEE).

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que representen els prats de fanerògames marines, així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, el projecte `Protecció de praderies de posidònia als LIC de Balears'.

Aquest Projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l'àmbit LIFE Natura (normativa que regula l'instrument financer per al medi ambient).

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), preveu al seu article 38.1 que el Govern de les Illes Balears ha de fixar les mesures de conservació necessàries que impliquin, si n'és el cas, plans de gestió adequats, específics o integrats en altres instruments de planificació, i les apropiades mesures reglamentàries, executives o contractuals, que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats i de les espècies d'interès comunitari presents a les zones que formin part de la xarxa ecològica europea `Natura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA