Resolució del director general de Política Lingüística de dia 30 de maig de 2007 per la qual es fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de gener de 2007 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística

Secció:3.- D'altres disposicions
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Resolució del director general de Política Lingüística de dia 30 de maig de 2007 per la qual es fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de gener de 2007 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística D'acord amb la Resolució del director general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de dia 30 d'octubre de 2006 (BOIB núm.

157, de 7 de novembre de 2006) per la qual es convoquen les proves de l'any 2007 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, i una vegada que els tribunals han conclòs el procés d'avaluació de les proves de la convocatòria de gener de 2007,

RESOLC Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les llistes amb les persones que en la convocatòria de gener de 2007 han resultat aptes per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, que s'adjunten com a annex a aquesta Resolució.

El director general de Política Lingüística Miquel Melià i Caules Palma, 30 de maig de 2007

ANNEX Certificat de coneixements elementals de català (certificat B) Adela Fernández, María Victoria 43038501G Adrover Caldentey, Bàrbara 43017424H Adrover Fluxà, Margarita 78212210C Adrover Jaume, Rosa 41400396M Adrover Pujol, Maria Antònia 43001264G Adrover Rigo, Margarita 78209966F Aguiló Sureda, Maria Concepció 43024734Z Agustiño Domínguez, José María 29439805N Albertí Bauzà, Maria Cristina 43026055R Albertí Díaz, Sofia 43173602A

Alcina Barceló, Catalina Maria 43097048Q Alès Roldán, María del Carmen 30401120L Alfà Muntaner, Catalina 42976540M Alomar Laborda, Carlos 34067797J Alomar Sureda, María Margarita 43112669C Alonso García, María Magdalena 03456891Z Aloy Homar, Elvira 44328631H Álvarez Marines, María Antonia 43013594Y Alzamora Blanco, Maria Emília 18226843X Amengual Amengual, Maria 78209932L Amengual Antich, Catalina 78205516L Amengual Bosch, Maria Isabel 43104837P Amengual Company, Francisca Lourdes 43080096S Amengual Crespí, Antònia 43001085D Amengual Galindo, Margarita 43100412E Amengual Quetglas, Antonio 43091459Q Amer Amengual, Juana María 43041533T Amezcua Rodríguez, Joana 78214659P Andrada Arias, Patricia 48808020L Andrade Boned, Beatriz 41460385X Andreu Fiol, Rosa Maria 43138963W Andreu Vives, Domingo 18221564K Anglada Cantallops, Catalina 41734284W Antich Sastre, María Luisa 37340116F Aragón Barceló, Cristina 43124841W Arbona Cañellas, Lucas Miguel 42974535R Arbós Matas, Francisca Ana 43127257A Argandoña Castro, José Julio 21512258J Argüelles Prats, David 43129385S Arguimbau Pastor, Lorenzo 41492303G Artigues Mas, Toni 43131347E Artigues Ramis, Margarita 43150911J Aulet Caldés, Maria de Gràcia 42966833G Àvila Roldán, María de los Ángeles 43114044S Baeza Morey, Enric 43139019N Ballester Mulet, Margarita Isabel 78215928N Ballester Vila, Bàrbara 43074879L Ballesteros Valenzuela, Juan José 43113718B Bangueses Hernández, Jonathan 43059083R Baños Martínez, Apolonia 34066982A Barceló Huguet, Antònia 43122446E Barceló Lladó, Francisco 18225614T Barceló Morlà, Maria 43036551D Barceló Morro, Àngela 43133387S Bassa Ferrà, Maria Esperança 78212047H Batalla Sintes, Adela Maria 41498923T Bauzà Álvarez, Celia 43135409J Bauzà Català, Francisco 42988561C Bauzà Ferrer, Juan Carlos 43035979N Bauzà Pou, Francisca Maria 18217241E Bauzà Vives, Cristina 43081122Y Bella Borràs, María del Carmen 20446616F Belmar Martínez, María Lourdes 46955942Q Belmonte Vidal, Josefina Maria 43024616B Beltran Lloret, Alícia 43100476V Beltran Lloret, Joaquín 43100477H Benavent Vidal, Sònia 20432949W Benestar Gayà, Catalina 42958420D Benítez Martínez, Sílvia 41738873Z Benito Calvo, Fernando 43062863D Benlloch Pérez, Empar 20824869W Bennàsar Guasp, Magdalena 78211227A Bennàsar Reus, Antònia 42954950N Bernat Colom, Francisca 43152644K Bestard Luis, Juana María 43074017P Bibiloni Bibiloni, Andrés 43008192D Bibiloni Estarellas, Pedro 43048795V Bibiloni Sastre, Antònia Maria 37335762T Binimelis Aristín, Maria Francisca 43057554J Bisbal Aguilar, Francisca 78212986Z Blanco Roselló, Chana 46955780S Blasco Clar, Maria Jesús 43130869G Blasco Clar, Maria Teresa 43069335H Blesa Salom, Eva Maria 43112656F Bolívar Vega, Estefanía C. 78215709T Bonet Horrach, Catalina Maria 43104334B Bonet Roig, Antònia 78211292E Bonnín Bauzà, Maria Magdalena 43048120D Bordoy Mas, Antoni 43021753T Bordoy Oliver, Catalina 78204091C Borràs Palmer, Fernando 41501501W Bosch Serrano, María de las Nieves 43136681C Botella Ribas, Ana 46951673W Bover Eguiluz, Marta 34068415X Brandariz Reverter, Mercè 46689077C Brenes Ordinas, Juan 32853414F Buforn Jiménez, Francisca 41449792C Burruezo Ribas, María Carmen 43077714W Busquets Franco, Pedro Luis 43111155R Bustamante Frías, Diana 41448230E Bustamante Guasch, Maria Antònia 43058484T Cabrera Fernández, David 43159990F Cabrera Garcia, José 43132067Y Calafat Polo, Juan Antonio 41499455A Calafat Sastre, Lorenzo 43014987L Caldentey Aguiló, Maria Magdalena 43046500E Caldentey Bauzà, Guillermo 43082149K Camiña Pons, Martín 41506751P Campos Tallón, Agustina 43118709B Camps Seguí, Gustavo 20027336V Camuñas Reinés, María José 43056490F Canals Soldado, Joan 41742628C Candel Coronado, Àngels 43010834Y Cano Peralta, Carlos 43148853W Canyelles Crespí, Jaume 78192697B Cañadas Vallvé, Irene Francisca 43042643Y Cañellas Florit, Margarita 43000440P Cañellas Gambier, Emma 43120720K Cañellas Mut, Arnaldo 43014504L Capellà Cirer, Bartolomé 43090117P Capellà Cirer, Maria 43059013T Capó Crespí, Gaspar 43086792H Capó Pons, David 41736829V Carbonell Ferris, Estela 20794120G Carbonell Munar, Francisca 43059008H Carbonell Torres, Maria Francisca 78204233R Cardona Mercadal, Santiago 41491231J Carmona Grillo, Arkaitz 34782124Y Carmona Koethke, María Dolores 41393662X Carmona Pérez, Sílvia 37338369P Carreras Pons, Carolina 41498549V Carreras Vinent, Carolina 41502946K Carrillo Garcia, Sònia 43064739E Carrillo Salmerón, José Manuel 43093281K Casado Berjillos, María del Carmen 34069827L Casasnovas Suau, Francisco Antonio 18232904E Castell Serra, Sílvia 78213832D Castelló Carbonell, Antònia 43064671T Castilla Lleguas, Francisco Antonio 43106680B Castro Riutort, Maria Antònia 43080349S Cerdà Plomer, Antònia 78212025L Cervantes Fernández, Juan Carlos 41504821X Chico Orte, Beatriz 43107391D Cifre Grau, Catalina Maria 34066045D Cifre Navarro, Miguel 78217344W Cirac Valls, Marta Maria 43021952S Cladera Ruiz, Sònia 43140611V Clar Forteza, Sílvia Laura 43073065E Clemente Martínez, Baltasar 43123800L Closa Salinas, Alejandra María 43741809H Coll Bibiloni, Rosa 42994548G Coll Bozada, Antònia 43093251Z Coll Coll, Antònia 41734660X Coll Gual, Antònia 78214552Q Coll Mascaró, Àngela 41498735L Coll Quintero, Yolanda 41498426D Coll Santandreu, Bartomeu 43159297G Coll Trias, Antoni 43101233S Comas Bibiloni, Margarita 43037520N Comas Ferrà, Catalina 43036149K Conejo Robles, Francisco 34068736D Córdoba Mateo, Yolanda 43124999E Corona Boned, Ana María 41453077Q Corró Payeras, Juana Maria 43143478D

Corró Payeras, Miguel Ángel 43087003E Costa Costa, Susana 41459910H Costa Nadal, Maria Isabel 43068869N Cotaina Ibiza, Maria del Mar 20038132A Covas Cámara, Catalina 18236977R Covas Maura, Francisca 37339850V Covas Oliver, Antònia 43146057N Cruz Gutiérrez, María del Mar 43089320Q Cuadrado Sansaloni, Maria Antònia 43110453N Danús Nicolau, Bernat 37342404H de Andrés Florit, María Paz 41500307G de Felipe Escós, Elena 43136389G de la Fuente Fernández, Fernando 46694028A de la Fuente Paredes, Gemma Raquel 41738844P de la Peña Bravo, Mònica 53014500Y de la Torre Sánchez, Maria Romana 78215043R de las Heras Echeverría, Javier 46951740T de Miguel Pueyo, José Miguel 52577774G de Vigo Vich, María Teresa 43024779J Delgado Jiménez, Esperanza 43084200W Delgado Jiménez, Maria 43084199R Delgado Urdanibia, Ana María 28995900F Deyà Vich, Francisca Maria 43131216Y Díaz García, Rosario 41499980E Díaz Jaques, Patrícia 73387671F Díaz Pegalajar, David 44326849F Díaz Vicente, Elena 41459877P Docal Armada, Ruth 43034566W Domènech Viedma, Maria Antònia 41521974M Duran Girón, Manuel 43124432F Elizondo Carmona, María de la Soledad 18425284F Enseñat Gil, Catalina Ana 41399876Z Escalas Bonet, Maria 78209807D Escandell Salom, Susana 41501243C Espases Abraham, José 43009743L Espígol Fernández, Jenifer 47612363V Estarellas Massanet, Ana Sofía 37336258J Esteban Hernández, Raquel 43108903A Esteban Vera, Juan Bernabé 43063918Y Esteva Villanueva, Ana Belén 44187039Z Estrada Olives, Margarita 41493848P Expósito Irigaray, Lorena 46958949X Fàbrega Carlès, Daniel 41498818X Feliu de la Peña Pons, José Francisco 43153693N Fernández Alzamora, Maria 78195582K Fernández Barragán, Borja 43143060M Fernández Fernández, Antonia 18232646V Fernández Ferrero, María Jesús 11944371B Fernández Jaraiz, Víctor Manuel 52962995K Fernández Jaume, Damián 43095589Y Fernández Jiménez, Rocío 43145106G Fernández Llabrés, Juana María 78213684E Fernández Mayol, Maria Antònia 78207316W Fernández Picó, María José 41734975A Fernández Planas, Damián Óscar 43089336D Fernández Pons, Juan José 43115463P Fernández Puigvert, Catalina 42975970X Fernández Romero, Esther 43047232H Fernández Somoza, María Gloria 77307407Z Ferrà Torregrosa, María José 43012256W Ferragut Calafat, Margarita 78208283A Ferragut Fiol, Sebastià 43071423J Ferragut Rosselló, Isabel Maria 43018071K Ferrando Bonet, María de la Luz 43050110K Ferrando Bonet, María del Rosario 42998020A...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA